För att applikationen skall fungrera korrekt måste javascript vara aktiverat.