Litteraturlistor - Grundkurs, a-nivå  
NEKA12 (vårterminen 2018)
NEKA12 (höstterminen 2017)
NEKA12 (vårterminen 2017)
NEKA12 (höstterminen 2016)
NEKA12, rätt (höstterminen 2016)
NEKA12 (vårterminen 2016)
NEKA12 (höstterminen 2015)
NEKA12 (vårterminen 2015)
NEKA12 (höstterminen 2014)
NEKA12 (vårterminen 2014)
NEKA12 (höstterminen 2013)
NEKA12 (vårterminen 2013)
NEKA12 (höstterminen 2012)
NEKA12 (vårterminen 2012)
NEKA12 (höstterminen 2011)
NEKA11 (vårterminen 2011)
NEKA11 (höstterminen 2010)
NEKA11 (vårterminen 2010)
NEKA11 (höstterminen 2009)
NEKA11 (vårterminen 2009)
NEKA11 (höstterminen 2008)
NEKA11 (vårterminen 2008)
NEKA11 (höstterminen 2007)
NEK230 (vårterminen 2007)
NEK230 (höstterminen 2006)
NEK230 (vårterminen 2006)
NEK230 (höstterminen 2005)
NEK210 (ekonomprogrammet, vårterminen 2001)
NEK200 (höstterminen 2000)

Litteraturlistor - Grundkurs, a-nivå, distans  
NEK A, distans (vårterminen 2018)
NEK A, distans (höstterminen 2017)
NEK A, distans (vårterminen 2017)
NEK A, distans (höstterminen 2016)
NEK A, distans (vårterminen 2016)
NEK A, distans (höstterminen 2015)
NEK A, distans (vårterminen 2015)
NEK A, distans (höstterminen 2014)
NEK A, distans (vårterminen 2014)
NEK A, distans (höstterminen 2013)
NEK A, distans (vårterminen 2013)
NEK A, distans (vårterminen 2012)
NEK A, distans (höstterminen 2011)
NEK A, distans (vårterminen 2011)
NEK A, distans (höstterminen 2010)
NEK A, distans (höstterminen 2009)
NEK A, distans (vårterminen 2009)
NEK A, distans (vårterminen 2008)
NEK A, distans (höstterminen 2007)
NEK A, distans (NEK109)

Litteraturlistor - fördjupningskurser/magisterkurser/avancerade kurser (b/c/d-nivå)
NEK, avancerad nivå (vårterminen 2018)
NEK, 31-90 (vårterminen 2018)
NEK, 31-90 (höstterminen 2017)
NEK, avancerad nivå (höstterminen 2017)
NEK, 31-90 (vårterminen 2017)
NEK, avancerad nivå (Vårterminen 2017)
NEK, 31-90 (höstterminen 2016)
NEK, avancerad nivå (höstterminen 2016)
NEK, 31-90 (vårterminen 2016)
NEK, avancerad nivå (vårterminen 2016)
NEK, 31-90 (höstterminen 2015)
NEK, avancerad nivå (höstterminen 2015)
NEK, avancerad nivå (vårterminen 2015)
NEK, 31-90 (vårterminen 2015)
NEK, avancerad nivå (höstterminen 2014)
NEK 31-90 (höstterminen 2014)
NEK 31-90 (vårterminen 2014)
NEK, avancerad nivå (vårterminen 2014)
NEK, avancerad nivå (höstterminen 2013)
NEK 31-90 (höstterminen 2013)
NEK 31-90 (vårterminen 2013)
NEK, avancerad nivå (vårterminen 2013)
NEK, avancerad nivå (höstterminen 2012)
NEK 31-90 (höstterminen 2012)
NEK 31-90 (vårterminen 2012)
NEK, avancerad nivå (vårterminen 2012)
NEK, avancerad nivå (höstterminen 2011)
NEK 31-90 (höstterminen 2011)
NEK 31-90 (vårterminen 2011)
NEK, avancerad nivå (vårterminen 2011)
NEK 31-90 (höstterminen 2010)
NEK, avancerad nivå (höstterminen 2010)
NEK 31-90 (vårterminen 2010)
NEK, avancerad nivå (vårterminen 2010)
NEK 31-90 (höstterminen 2009)
NEK 31-90 (vårterminen 2009)
NEK, avancerad nivå (vårterminen 2009)
NEK. avancerad nivå (höstterminen 2008)
NEK 31-90 (vårterminen 2008)
NEK, avancerad nivå (vårterminen 2008)
NEK 31-90 (höstterminen 2007)
NEK, anvancerad nivå (höstterminen 2007)

Litteraturlistor - fördjupningskurser, distanskurser
NEK B, distans (vårterminen 2010)
NEK B, distans (höstterminen 2009)
NEK B, distans (vårterminen 2009)
NEK B, distans (höstterminen 2008)
NEK B, distans (vårterminen 2008)
NEK B, distans (höstterminen 2007)