Tävla med UHR - vinn resa till Bryssel/Luxemburg
Den 17 april kl. 16.45–18.45 kommer Universitets- och högskolerådet (UHR) till Lunds Universitet Vi berättar om EU:s institutioner och du får träffa en svensk EU-tjänsteperson som berättar om sitt jobb. Dessutom berättar vi om vårens stora tävling som kan ta dig och ditt lag till Bryssel och Luxemburg 18-20 juni 2018, där vi har satt ihop ett spännande utbildningsprogram för er. Tävlingen går ut på att lösa ett problem och du blir introducerad till casemetoden, i form av en workshop. Deltagande i tävlingen sker i lag om tre – fyra personer, men du är såklart välkommen att delta i seminariet utan att tävla.
Mer information
Praktik HT18 - ambassaden i Aten
Praktiken omfattar många av på en ambassad förekommande uppgifter men den huvudsakliga arbetsuppgiften för praktikanten kommer att inkludera medverkan i ambassadens politiska och ekonomiska rapportering, nyhetsbevakning, Sverige-främjande verksamhet, arbete med sociala medier, samt inblick i konsulära, administrativa, och migrationsrelaterade frågor. Du kommer att få följa särskilda politiska frågor, ta fram rapporteringsunderlag och även skriva egna rapporter. Du kommer att ha nära kontakt med din handledare på ambassaden.
Mer information
Praktik HT18 - ambassaden i Riga
Som praktikant vid ambassaden i Riga är målet att du ska få en god inblick i verksamheten vid en ambassad och få arbeta med varierande uppgifter. De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar att medverka i ambassadens politiska och ekonomiska rapportering samt i ambassadens Sverigefrämjande verksamhet.
Mer information
Praktik HT18 - ambassaden i Singapore
Sveriges ambassad i Singapore erbjuder varje termin möjligheten för två studenter att genomföra sin praktik på ambassaden. Vi välkomnar nu ansökningar inför höstterminen 2018, sista ansökningsdatum är 26 mars 2018.
Mer information
Praktik HT18 - KPMG, styrning i offentlig sektor
Är du nyfiken på en karriär med inriktning på uppdrag inom offentlig sektor? KPMG Offentlig sektor erbjuder dig som studerar samhällsvetenskaplig universitetsutbildning att under din praktikperiod få en unik möjlighet att få förståelse för de utmaningar som KPMG:s kunder inom kommuner och landsting ställs inför och vad rollen som verksamhetsrevisor och kvalificerad rådgivare innebär.
Mer information
Ladok är helt stängt 21 mars -9 april
Från och med den 21 mars kl 17:00 till den 9 april kommer det studieadministrativa systemet Ladok att vara stängt både för studenter och personal inom Lunds universitet. Detta innebär att varken studenter eller annan personal kommer att kunna lägga in några uppgifter eller att hämta ut någon information från Ladok.
Mer information
Tyska i praktiken
Läs tyska i Tyskland samtidigt som du samlar internationell arbetslivserfarenhet! Fyra månader av kursen utgörs av språkpraktik på en tysk arbetsplats inom önskat område. Vistelsen ger dig både fördjupade kunskaper i tyska och en inblick i tysk kultur, samt goda framtidsutsikter och en chans att lära dig något nytt om dig själv.
Mer information
Praktik HT18 - Faugert & Co (utvärdering)
Faugert & Co är ett konsultföretag specialiserat på utvärdering och utredning inom områdena forskning och utveckling (FoU), högre utbildning och innovation. Vi är sedan cirka tio år tillbaka en del av Technopolis Group som är Europas största privata företag specialiserat på forskning, utvärdering och konsultation inom innovations- och forskningspolitik. Gruppen har för närvarande cirka 120 anställda vid tio kontor, från Bogotá i väster till Tallinn i öster. Vi erbjuder en spännande arbetsmiljö där du får möjlighet att testa på hur det är att arbeta som konsult. Som praktikant får du exempelvis arbeta med intervjuer och enkätundersökningar, databehandling och analys samt rapportskrivande. Våra praktikanter arbetar vanligtvis i flera uppdrag parallellt och förväntas delta i projektens samtliga faser.
Mer information
Studenthälsan - kurser och föreläsningar VT18
Du kan gå ett antal kurser eller komma på våra föreläsningar på Studenthälsan. Vissa kurser anordnar vi löpande varje termin, andra anordnar vi på begäran. Välkommen!
Mer information
Uppsatstävling konkurrensverket 2018
Konkurrensverkets uppsatstävling är till för studenter som skrivit uppsatser om konkurrens- och upphandlingsrelaterade ämnen på kandidat-, magister- och masternivå. Uppsatserna ska vara godkända under perioden 1 september 2017 – 31 augusti 2018.
Mer information