Uppsatstävling - Konkurrensverket
Mer information
MFS-ansökan HT17
Ansökan öppnar den 1 september och stänger den 25 september. Studenter som vill göra MFS under HT17 (du kan tidigast åka november 2017) är välkomna att söka.
Mer information