Praktik HT17 - Statskontoret
Vi tar emot praktikanter från universitet och högskolor. Ett krav är att praktiken ingår i själva utbildningen och är 20 veckor lång. Vi tar normalt emot 3-4 praktikanter per termin.
Mer information
Pol. kand.-programmet - info.-möte inför HT17
Till studenter inom Pol. kand.-programmet som läser NEKA12 VT17. Vi kommer den 30 mars (14.15-16) att hålla ett informationsmöte angående ansökan inför HT17. Mer information om detta kommer att skickas ut senare under terminen, Mvh Programledningen
Praktik HT17 - Kontigo
Är du intresserad av samhällsutveckling och offentlig politik/förvaltning? Gör praktik hos oss! Vi söker just nu tre praktikanter till hösten 2017
Mer information
Humanist- och teologdagarna - 21-22 april
Kanske har det aldrig varit viktigare än nu att utforska framtiden. Genom att undersöka föreställningarna om framtiden kan vi lära oss något om människan av idag som kan bli av avgörande betydelse för just framtiden.
Mer information
Praktik HT17 -SNS
I SNS forskningsrapporter översätts aktuell samhällsforskning till konkreta policyrelevanta råd. SNS är en oberoende ideell förening och författare till våra rapporter är framstående svenska och internationella forskare. 2015 vann SNS pris som Europas främsta tankesmedja i sociala frågor. Vi söker dig som är i slutet av dina universitetsstudier och har ett genuint intresse för samhällsfrågor. På SNS ges tillfälle att praktisera i en intellektuellt stimulerande miljö i nära kontakt med forskare och beslutsfattare i både privat och offentlig sektor.
Mer information
Studenthälsan - kurser och föreläsningar vt17
Du kan gå ett antal kurser eller komma på våra föreläsningar på Studenthälsan. Vissa kurser anordnar vi löpande varje termin, andra anordnar vi på begäran. Välkommen!
Mer information
Uppsatstävling - Konkurrensverket
Mer information